[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I to timer skærtorsdag 9. april sejlede Miljø 103 rundt på det lave vand ved stranden på Korsør. Desværre var olien drevet ind på land, så fartøjet fik ikke prøvet at opsamle olie, men det var første gang det var i aktion i forbindelse med et rigtigt olieudslip.

- Sejl ud og kig på det. Tag evt. 103’eren, sagde vagthavende officer i Søværnets Operative Kommando i telefonen. Det var nogle strandgæster, der skærtorsdag 9. april opdagede et 5-10 centimeter bælte af olie på stranden. Beredskabet i Korsør Kommune konstaterede, at der var tale om olie, og derefter blev premierløjtnant Kasper Thomassen alarmeret.

Siden efteråret 2008 har Miljø 103 haft base i Korsør, hvor fartøjet har deltaget i talrige øvelser og tests, men nu var det for første gang alvor

- Det er nøjagtigt, hvad fartøjet er beregnet til. Miljø 103 kan sejle over dobbelt så stærkt som søværnets store miljøskibe. Det er en mærkelig fornemmelse blot at sejle med en halv meter vand under kølen, fortæller Kasper Thomassen.

Han sejlede tættere på kysten, end han gør på øvelser. På så lavt vand kan søværnets andre miljøfartøjer ikke komme ind. Hvis der havde været olie kunne Miljø 103 have samlet det op i sine store affaldsposer, men olien var blevet opdaget for sent til den kunne opsamles til vands. Den opgave blev løst af det lokale beredskab, som nu er færdige med at fjerne 5000 liter olie på stranden.