[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Siden 1948 har 87 danskere mistet livet som udsendt af enten forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder. Adskillige har fået ar på krop og sjæl, og tusindvis af familier har lidt afsavn mens i alt 95.000 danskere har været udsendt i kortere eller længere perioder. Monumentet skal være et sted, hvor denne store indsats kan mindes og æres, men også et sted, hvor parader og højtideligheder i forbindelse med aktuelle udsendelser kan finde sted.

Fem erfarne kunstnere
De fem indbudte kunstnere er Morten Stræde, Finn Reinbothe, Elisabeth Toubro, Kirsten Ortwed og Kirsten Lockenwitz.. Alle de indbudte billedhuggere er markante og internationalt anerkendte kunstnere, hvis værker pryder både offentlige og private bygninger og pladser i ind- og udland. I slutningen af august måned skal de fem kunstnere aflevere deres forslag til dommerkomiteen, der har tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand.