[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fra den 5. januar og et halvt år frem står 842 danske soldater i beredskab for med få dages varsel, at kunne drage ud i verden og opstille hovedkvarteret for landdelen af NATOs 17.000 mand store udrykningsstyrke. Forberedelserne har stået på gennem halvandet år, og der er blevet anskaffet nyt mobilt materiel, der kan huse det elektronikspækkede hovedkvarter.

På forsvarskanalen.dk kan du i NRF-temaet se indslag om, hvilke opgaver hovedkvarteret løser, og hvad det kræver af containere, kabler, telte og andet materiel at opstille hovedkvarteret.

Synspunkter på NRF
Visionen for NATOs hurtige udrykningsstyrke, der blev annonceret på Prag-topmødet i 2002, er at få opstillet en slagkraftig, militær styrke, som kan rykke hurtigt ud til alle typer af konflikter overalt på kloden. Militære enheder fra NATO-medlemslandene deltager på skift i henholdsvis uddannelsen og beredskabsperioden. På den måde er det tanken, at alliancens militære enheder efterhånden bliver omstillet fra at være stedbundne, til i langt højere grad at være mobile og klar til udsendelse.

I temaet om NATO Response Force på forsvarskanalen.dk drøfter chefen for landstyrkerne i NRF14, den danske generalmajor Agner Rokos, og NATO-eksperten, professor Sten Rynning fra Syddansk Universitet, blandt andet om NATO hurtige reaktionsstyrke er blevet hvad man forestillede sig, og hvad det betyder, at små NATO-lande som fx Danmark bidrager aktivt til styrken.

Gå til forsvarskanalen.dk og klik på NRF14 tema.