[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det samlede danske engagement i Helmand i Afghanistan blev for første gang formuleret i Helmand-planen 2008.  Nu videreføres målsætninger i Helmand-planen 2009, der arbejder videre med de indsatsområder som allerede blev beskrevet i 2008, nemlig:

• Sikkerhed og stabilisering
• Uddannelse
• Mindsket radikalisering
• Bekæmpelse af nakotikaøkonomi

Den danske styrke er en del af det samlede internationale engagement under britisk ledelse. Og Helmand-planen 2009 understreger den tætte sammenhæng mellem den danske og den britiske indsats.

Planen kan ændres
Den danske styrke står stadig overfor massive udfordringer, og sikkerhedssituationen i Helmand er fortsat kritisk, men der er sket fremskridt inden for blandt andet:

• Stabilisering
• Regeringsførelse
• Uddannelse
• Levevilkår
• Alternative indkomstkilder til narkotikaøkonomien

Planen for indsatsen i Helmand i 2009 bygger videre på fremskridtene, samtidig med at den bliver tilpasset den udvikling – positiv som negativ – der er sket siden 2008. Det betyder, at hvis situationen ændrer sig, kan den danske indsats tilpasses efter de nye muligheder.

Læs mere her