[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Efter en indkøringsperiode blev Radarhoved Skrydstrups nye mobile langtrækkende radar taget i brug sidste torsdag. Radaren blev anskaffet for ca. to år siden. Siden er radaren blevet modificeret til det danske radarnetværks øvrige udstyr og justeret til de lokale forhold, ligesom der er blevet målt for at fastsætte sikkerhedsafstande. Radaren leverer nu billeder til den danske luftrumsovervågning.

Den nye mobile radar er midlertidigt opstillet på Flyvestation Skrydstrup, men radarens endelige placering er ikke bestemt.

Fra 2010 vil den nye radar kunne udsendes til internationale missioner sammen med en ny mobil kontrol- og overvågningsenhed i flyvevåbnet.

Læs hele artiklen om den nye radar her.

Kilde: Flyvertaktisk Kommando.