[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der bliver kørt op og ned ad bakker, gravet flittigt i den jyske muld og flyttet umådelige mængder af jord. To nye køretøjer, et pansret minerydningskøretøj og en mekanisk minerekognosceringsrulle, bliver testet på forskellige overflader, så de kan stå for det barske afghanske klima, når de til sommer bliver sendt i sydpå.
- Dette er et hastprojekt, forklarer kaptajn Lars Andresen fra Hærens Ingeniør- og ABC-skole i Skive, der er praktisk koordinator på minerydningsprojektet.

Nyt materiel på gammelt udstyr
Det pansrede minerydningskøretøj og den mekaniske minerekognosceringsrulle er to nye køretøjstyper, men de er bygget af gammelt materiale.
- Vi har udviklet de to køretøjer på kendt materiale både fra Danmark og udlandet. På den måde sparer vi flere år på udviklingen og fremstillingen af helt nye køretøjstyper, og vi kan få dem sendt af sted til Afghanistan, hvor vores soldater har brug for dem allerede i løbet af sommeren. Det er også en kæmpe fordel, at vi har reservedelene til køretøjerne i forvejen, forklarer Lars Andresen.

Baner vejen
Det pansrede minerydningskøretøj har en skovl foran, som graver sig ned i jorden og skubber det tykke jordlag til siden. På den måde bliver der gravet en ”ny” minefri vej. Minerne detonerer ikke, men ligger i de to bræmmer af jord, der rejser sig på begge sider af den mineryddede vej. Det samme gælder for de improviserede sprængladninger, der i stigende grad tages i brug af taleban.
Den mekaniske minerekognosceringsrulle er en helt anden køretøjstype. Her er der monteret ruller både foran og bagved, der ved hjælp af hydraulik kan sænkes ned på jorden og præstere et stort tryk, som får eventuelle miner og improviserede sprængladninger til at detonere.
- Hvis de nye køretøjer fjerner bare én mine, som var tiltænkt vores soldater, er det hele projektet og alle pengene værd, siger Lars Andresen.

Se flere billeder og læs mere her

Kilde: Hærens Operative Kommando