[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det nye område er blevet til ved et større samarbejde mellem Flyvevåbnets myndigheder.

De første spadestik er nu taget til et fast øvelsesområde på godt en kvadratkilometer inden for hegnet på Flyvestation Karup. Området skal stå endelig færdigt til den store NATO-øvelse med deltagelse fra 13 NATO-lande, der løber af stablen i september.

- Ideen er, at dette lille sted i Danmark lige så godt kunne ligge hvor som helst i verden, forklarer Ole Petersen fra Planlægningsdivisionen ved Flyvertaktisk Kommando.
Når Flyvevåbnet tidligere har lavet øvelser, hvor det har været nødvendigt at ’deployere’ - altså at tage alt det udstyr med, som man ville have, hvis man skulle udføre en international operation - har man gjort det rundt omkring i landet; Senest på Flyvestation Tirstrup på Djursland. Det har været meget dyrt på mange måder. Blandt andet fordi alle medarbejdere og alt gods har skullet flyttes meget langt.

- Sparede omkostninger ved at have et fast sted, som kan bruges fremadrettet af os selv - og måske også af vores internationale samarbejdspartnere - kommer hurtigt til at kunne mærkes, forklarer Regin Kjeldberg fra Logistikafdelingen ved Flyvertaktisk Kommando.
Han forklarer, at området først og fremmest bliver bygget til at huse F-16 bidrag, men blandt andre Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole kommer også til at få meget glæde af området i forbindelse med træning.
- Det er for eksempel rigtig praktisk, at når de fremover skal træne bevogtning, så har de en vagtpost, der ligner det, de kommer ud til, når det bliver alvor. Så kan de øve under så realistiske omstændigheder som overhovedet muligt.

Kilde: Flyvevåbnet