[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 24. juni 2009 indgået aftale om
et nyt forsvarsforlig, der gælder fra 2010 til og med 2014.

Den nye aftale betyder blandt andet, at bevillingen til Forsvaret styrkes med 600 mio. kr. årligt i
perioden.

Udover denne merbevilling etableres en sikkerhedspulje på 500 mio. kr. til finansiering af
uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk
militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

- Jeg er meget tilfreds med den historisk brede politiske opbakning til Forsvaret. Det er positivt
for Forsvaret og især for Forsvarets medarbejdere og deres pårørende. Samtidig er den
med til at sikre den nødvendige stabilitet efter en periode præget af store omvæltninger i
Forsvaret, siger forsvarsminsiter Søren Gade og tilføjer:

- Jeg er samtidig stolt over, at vi for første gang siden Den Kolde Krig har opnået bred politisk
enighed om en forøgelse af forsvarsbudgettet. Det har været afgørende for mig, at vi
med dette forlig sikrer flere midler til Forsvarets virksomhed herunder ikke mindst til at
støtte og beskytte de unge mænd og kvinder, vi udsender i internationale operationer.

Også forsvarschefen er tilfreds med det nye forlig.

- Først og fremmest er det positivt, at der er tale om en historisk bred politisk aftale. Dernæst er det også positivt, at forliget følger anbefalingerne fra Forsvarskommissionen. Det er Forsvarets opfattelse, at Forsvarskommissionens beretning på en god måde beskriver Forsvarets udfordringer, og det er Forsvarets opfattelse, at aftalen imødegår disse udfordringer, siger Tim Sloth Jørgensen.

- Jeg er naturligvis også meget tilfreds med, at Forsvaret tilføres yderligere ressourcer. Det giver bedre mulighed for at opnå balance mellem mål og midler. For Forsvaret er det uden tvivl vigtigt, at der er den bedst mulige balance mellem vores opgaver og vores ressourcer. Derfor synes jeg også, det er rigtigt at foretage de reduktioner i Forsvaret, som skal til for at skabe balance, således at vi kan fastholde målsætningen om et professionelt forsvar ude og hjemme. Forsvarets fokus er nu på at implementere forliget bedst muligt i samarbejde med vores ansatte, siger forsvarschefen.

Læs det nye forsvarsforlig


Læs fact sheet