[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Frank Trier Mikkelsen

På et pressemøde i dag i København præsenterede de nordiske forsvarschefer et nyt initiativ i Afrika. Landene i Østafrika er i gang med at opbygge en fælles afrikansk brigade, og det ønsker de nordiske lande at bidrage til. Projektet er et led i de afrikanske landes målsætning om at kunne håndtere flere af kontinentets konflikter selv.
- De afrikanske lande ønsker selv at kunne gribe ind i konflikter og katastrofer. Og det er et stort fremskridt, som vi naturligvis ønsker at bakke op, siger den norske forsvarschef Sverre Diesen.

Det nordiske bidrag planlægges i tæt samarbejde med afrikanerne i Nairobi, Kenya, hvor hovedkvarteret for EASBRIG (Eastern Africa Standby Brigade) ligger.
- Vi har indtryk af, at de (EASBRIG, red.) er utrolig glade for netop at samarbejde med de nordiske lande. Vi kommer ikke med en færdigtømret pakke, som de kan tage eller lade være. I stedet ser vi sammen med afrikanerne på, hvad behovene er, og kommer så med forslag til løsninger, forklarer den svenske forsvarschef Sverker Göranson.

Opgaverne for de nordiske lande bliver i første omgang at hjælpe med udvikling af en fornuftig brigadestruktur, komme med forslag til forbedring af den maritime sikkerhed samt militær træning og uddannelse af brigaden. Igennem længere tid er de afrikanske officerer blevet trænet, og når den første større øvelse for brigaden finder sted senere i år i Djibouti, vil de nordiske lande sørge for transport af det tunge militære materiel.

- Efter årsskiftet vil den østafrikanske brigade være operativ. Vi starter i det små og bygger gradvist på, så den afrikanske styrke bliver i stand til at håndtere flere og flere opgaver, siger den danske forsvarschef Tim Sloth Jørgensen.

Den afrikanske sammenslutning, African Union, har som målsætning, at hver af Afrikas fem regioner skal stille med en brigade, som frem mod 2015 kan overtage flere opgaver i forbindelse med konflikter i Afrika.

Fakta:

Medlemslande i EASBRIG: Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania and Uganda.

De nordiske lande har en lang tradition for samarbejde omkring uddannelse og fredsbevarende opgaver. I 1993 blev en fælles nordisk bataljon indsat i den FN ledede operation i Makedonien (Former Yugoslav Republic of Macedonia) og i 1996 etableredes en nordisk-polsk brigade som indgik i NATO styrken i Bosnien-Herzegovina.