[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Resultatet af politikeres og eksperters overvejelser om fremtidens forsvar kommer til offentlighedens kendskab i dag. Det sker når Forsvarskommissionens formand, tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup afleverer beretningen fra Forsvarskommissionen af 2008 til forsvarsminister Søren Gade og regeringen. Overdragelsen sker i bageriet på Kastellet i København.

Først og fremmest finder Forsvarskommissionen, at forsvaret næppe får færre opgaver end i dag. Udenrigsministeriet har til brug for arbejdet i kommissionen udarbejdet en såkaldt sikkerhedspolitiskudredning. Intet i den tyder på, at der i fremtiden vil være et mindre behov for indsættelse af danske styrker i internationale operationer. Derfor har det været et fast omdrejningspunkt i kommissionens arbejde, at Forsvaret fortsat skal arbejde frem mod målsætningen om, at kunne have optil 2000 mand udsendt.

Et forsvar i balance
Forsvarskommissionen lægger ikke op til, at Forsvarets enheder – og dermed personel – skal flyttes rundt mellem landsdelene i et omfang, der kommer bare i nærheden af det, som Forsvaret tidligere har oplevet. Kommissionen har stort set ikke drøftet tjenestesteder. Kommissionen lægger heller ikke op til, at der skal nedlægges større kapaciteter, men foreslår en række tilpasninger for at skabe balance mellem opgaver og ressourcer.

- Det er vigtigt for mig, at der er sammenhæng mellem de opgaver, forsvaret bliver pålagt at løse, og de ressourcer, der er til rådighed også fremover. Det er en politisk beslutning, hvad det aktuelle budget skal være, og hvilke opgaver forsvaret skal løse. Derfor er jeg også glad for, at forsvaret i forbindelse med kommissionsarbejdet har fået lejlighed til at gøre rede for, den situation, forsvaret befinder sig i, samt de opgaver vi står overfor, siger forsvarschef Tim Sloth Jørgensen.

Værnepligten bevares – og undersøges
Kommissionen har drøftet spørgsmålet om værnepligten. Men den kommer ikke med klare anbefalinger eller svar. Kommissionen lægger op til, at værnepligten umiddelbart kører videre som hidtil, men også, at der skal gennemføres en meget omfattende undersøgelse af værnepligten og dens betydning.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne så den nuværende værnepligtsordning fortsætte. Men det er i sidste ende en politisk beslutning, om det skal være tilfældet eller ej. Jeg er tilfreds med, at beretningen afspejler, at vi i forsvaret synes, at den eksisterende værnepligtsordning, som blev indført i forbindelse med indeværende forlig, er en succes, siger forsvarschef Tim Sloth Jørgensen.

Et fleksibelt forsvar
På materielområdet har Forsvarskommissionen som et særligt punkt drøftet, om Danmark også i fremtiden har behov for jagerfly, og derfor skal arbejde videre frem mod, at finde den rigtige afløser for flyvevåbnets F-16 kampfly. Her er svaret, set med Forsvarets briller, positivt.

Læs hele beretningen på Forsvarsministeriets hjemmeside