[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Idet Søværnets Operative Kommando (SOK) igen i år har igangsat flere redningsaktioner på baggrund af opsendelse af rispapirlamper, kan SOK ikke anbefale, at rispapirlamper opsendes i kystnære områder uden forudgående henvendelse til det lokale politi.

Opsendelse af rispapirlamper er ikke ulovlig, men SOK vil reagere på alarmeringer, såfremt disse forveksles med ”rigtige” nødsignaler opsendt af skibe og lystsejlere i havsnød. Sådanne forvekslinger sker desværre ofte.

Anvendelse af det eksisterende redningsberedskab på baggrund af opsendelse af rispapirlamper kan i yderste konsekvens betyde, at redningsberedskabet ikke kan være til stede ved en ”rigtig” redningsaktion med deraf afledte konsekvenser for de nødstedte.

Kilde: Søværnets Operative Kommando