[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Marinehjemmeværnskutteren ”Patrioten” bestod med glans, da besætningen ombord kunne bjærge attrappen af en ti-årig dreng, der var eftersøgt i havet ved Bornholm. 23 skibe er stævnet ud fra Rønne, hvor de skal træne simulerede redningsaktioner i farvandet omkring Bornholm, og bjærgningen af attrappen er blot en af de opgaver, som de skal løse de næste par døgn. Hovedformålet med øvelsen er at træne samarbejdet nationerne imellem på den årligt tilbagevendende øvelse BALTIC SAREX.

- Det giver i høj grad mening at gennemføre denne øvelse. Dels giver det enhederne et stort uddannelsesmæssigt udbytte, men det giver også os, der leder redningsaktioner i Østersøen, et godt indblik i, hvad vi rent praktisk kan i forbindelse med en eventuel ulykke til havs, siger kaptajnløjtnant Claus Rylander, der er chef for planlægningsafdeling ved Bornholms Marinedistrikt.

Det er anden fase, der er påbegyndt i dag. Den foregår til havs, hvor første fase består af teori på land, og tredje fase er en evaluering af øvelsen. BALTIC SAREX afsluttes lørdag med et idrætsstævne.

Kilde: Søværnets Operative Kommando