[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En oberst, to oberstløjtnanter og en kaptajn – alle fra Rusland - fik på Flyvestation Skrydstrup en briefing om og så det kommende NRF 14-hovedkvarter, der opstilles af Danske Division.

Besøget ved Danske Division var blot et enkelt element i forbindelse med en inspektion, der blev gennemført i henhold til en aftale, der benævnes Wien Dokument 1999. Wien Dokumentet er en af hjørnestenene i det politisk-militære samarbejde om sikkerhed og stabilitet i Europa. Det er et politisk bindende dokument, der er vedtaget i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), og det forpligter deltagerstaterne til at gennemføre en række tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger.

48 timer
De russiske officer ankom til Kastrup tirsdag middag, og på et kort møde blev det aftalt, hvordan programmet for besøget skulle være.

Onsdag var russerne i Karup, hvor de fik orienteringer om organisation og opgaver hos Hærens Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando. Delegationen fløj derefter med den nye Merlin helikopter EH 101 over et område mellem Mariager Fjord, Skive, Skrydstrup og Årøsund. Hjemturen gik over den jyske østkyst.

Torsdag blev indledt med besøget ved Danske Division og senere var flyvestationen vært ved en briefing og et besøg ved en F 16. Derefter var det officielle besøg slut, turen gik tilbage til København, hvorfra russerne flyver hjem fredag middag.

Inspektionen må ikke vare mere end 48 timer, og hver stat er forpligtet til at modtage op til tre inspektioner om året.