[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Et fragtskib under sejlads fra Østersøen mod Storbritannien med en ladning kunstgødning var i aftes kun ganske få minutter fra at grundstøde på Stevns Klint nogle få kilometer nord for Rødvig.

Skibet skulle have drejet på en nordlig kurs ved Falsterbo for at sejle igennem Øresund. Af ukendte årsager blev det drej aldrig foretaget, og skibet fortsatte med uændret kurs og fart direkte mod Stevns.

Den fælles dansk/svenske VTS i Øresund, blev opmærksom herpå og forsøgte at få kontakt til skibet for at bringe det på rette kurs. VTS' forsøg på at opnå kontakt med skibet viste sig at være forgæves, og cirka 15 min før skibet ville grundstøde kontaktede VTS Øresund MAS vagten ved Søværnets Operative Kommando.

MAS vagten kontaktede herefter Lyngby Radio, der blev anmodet om - med alle midler - at forsøge at skabe kontakt til skibet. Samtidig blev en redningshelikopter, der allerede var i luften dirigeret mod Stevns, og redningsberedskab og politi blev alarmeret.

Det lykkedes for Lyngby Radio at få kontakt til skibet, og som det fremgår af billedet, var det i allersidste øjeblik. Bare 500 meter før det ville have ramt grunden, drejede AMUR af med kurs tilbage mod Øresund.

En årvågen VTS operatør og et fremragende og effektiv samarbejde – samt en smule held! - forhindrede således en ulykke.

Se billede i stor størrelse

Kilde: SOK