[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets nye pårørendeportal samler information, rådgivning og netværk på forsvaret.dk/paarorendeportalen og gør det dermed enklere for pårørende at få overblik over Forsvarets støttetilbud. Er man mere til den personlige kontakt eller bare i tvivl om, hvor hjælpen findes, kan man også ringe til pårørendetelefonen (7216 1818), der fungerer som en serviceindgang for pårørende.

Støtten skal gøres synlig
Kommandør Annemette Ruth er chef for Strategi- og Strukturafdelingen (CHSA) i FPT. Hun forklarer, at pårørendeportalen skal gøre Forsvarets indsats over for de pårørende mere synlig og tilgængelig, hvilket ligger i god forlængelse af resultaterne fra FPTs nyligt afsluttede pårørendeundersøgelse, hvor de pårørende efterspurgte et bedre overblik over støttemulighederne i Forsvaret. Men hvorfor vælger Forsvaret at sætte så meget fokus på de pårørende og deres behov?

- Et stigende antal af vore ansatte vælger at forlade Forsvaret eller sendes hjem fra mission på grund af familiemæssige årsager. Derfor har vi en opgave i at støtte de pårørende bedre, så vore udsendte kan koncentrere sig om det, de skal, uden at være nødt til at spekulere for meget over om, familien derhjemme nu klarer skærene. Vi kan konstatere, at international tjeneste fylder meget hos de pårørende, uanset hvilket værn eller hvilken myndighed de kommer fra. Det er naturligt nok og Forsvaret ønsker at signalere, at vi gerne vil støtte de pårørende, forklarer Annemette Ruth.

Pårørendes tryghed styrker soldaten
Pårørendeportalen skal give Forsvarets ansatte og deres familier sikkerhed for, at hvis tingene kører af sporet derhjemme, så er der hjælp at hente. Og at den er nem at komme til. Rådgivnings- og støttemuligheder fremgår klart af siden sammen med anden relevant information.

- Man kan ikke tænke ”soldater i INTOPS” uden også at tænke på deres pårørende. Det er ikke kun vores soldater, der gør en indsats og oplever afsavn. Det samme gør deres pårørende. Hvis ikke soldaterne har pårørende, der bakker dem op og er klar til at tage en ekstra tørn derhjemme, så har vi ingen soldater i INTOPS. Ligesom vi gør alt, hvad der står i vores magt for at give vore soldater de bedste vilkår at fungere under, når de er udsendt, er vi også klar til at gøre, hvad vi kan for de pårørende. Det er dog vigtigt at understrege, at portalen ikke kun er for pårørende til udsendt personel, men kan anvendes af alle pårørende, forklarer kaptajn Claus Rosendahl fra personelpolitiksektionen i FPT.

Fremtiden – portalen skal udvikles
Portalen skal gerne udvikle sig, så der kommer lidt mere praktisk hjælp til de pårørende, men udviklingen skal også være resultatet af et behov.

- Den udgave af portalen, vi går i luften med nu, er kun første skridt. Vi ser mange muligheder i portalen, og et børne-site er et af de tilbud, der står øverst på vores ønskeseddel. Men vi skal huske, at portalen er til for de pårørende og løbende vil blive udviklet på baggrund af den feedback, vi modtager fra brugere og myndigheder, forklarer Claus Rosendahl.

Læs mere om støtte- og rådgivningsmuligheder for pårørende til Forsvarets ansatte på forsvaret.dk/paarorendeportalen.

 

Fakta

Pårørendeportalen er et af flere tilbud til soldaten og baglandet. De andre aktuelle pårørendetiltag er:

Forsvaretspsykologer.dk
Sitet tilbyder soldater og pårørende støtte og rådgivning fra Forsvarets psykologer. Pårørendeportalen har et link til forsvaretspsykologer.dk.

Pårørendetelefonen – 7216 1818
Pårørendetelefonen er etableret for at pårørende nemt og hurtigt kan få den støtte og rådgivning, de har behov for – også udenfor normal arbejdstid. Telefonen er åben alle dage fra 19 til 22. Desuden holder den åbent på hverdage mellem 8 og 15.

Bogen Baglandet
Bogen Baglandet bygger på samtaler med forskellige pårørende til soldater i INTOPS og bliver udleveret i forbindelse med pårørendearrangementer forud for missionen. Tidligere pårørende, kan erhverve bogen ved henvendelse til Forsvarets Socialsektion på Forsvarsakademiet. Nuværende pårørende kan få bogen gennem soldatens tjenestested. Bogen er gratis.

Foldere målrettet børn og unge i baglandet
Der er udarbejdet tre foldere der rådgiver i hvordan man kan støtte børn og unge:

• Børnene i Baglandet retter sig mod forældre
• Ungt Bagland retter sig mod unge.
• Professionel i Baglandet retter sig til lærere, pædagoger og andre professionelle
 
Folderne kan downloades på pårørendeportalen.

Kilde: Forsvarets Personeltjeneste