[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hver fjerde time sender skibe automatisk en positionsmelding via deres satellitkommunikationsudstyr til SOK’s operationscenter, som så sender informationerne videre til relevante myndigheder såsom Søfartsstyrelsen. Det er overvågningssystemet LRIT (Long Range Identification and Tracking), der gør det muligt.

- Hvis nogle er i problemer, kan vi med det samme se, hvilke skibe, der kan komme til assistance, fordi vi kender deres position. Tidligere måtte vi ringe forskellige skibe op og høre, hvor de var henne for at finde ud af, om de kunne komme til undsætning, siger orlogskaptajn Per Hansen.

Stor fordel i Grønland
Systemet er oprindeligt designet til brug for terror, så det er lettere at se, hvilke skibe, der kommer ind i et lands farvand. Men det har vist sig have en væsentlig værdi i forhold til nødmeldinger, søredningsoperationer, pirateri og ikke mindst i store farvande, som er svære at overvåge som eksempelvis omkring Grønland.

- Danmark er ret lille, og vi har allerede en lang række andre overvågningssystemer og skibe, der overvåger skibstrafikken. Men Grønland er kæmpestort, og det er svært lige at sætte en radarmast op i det ene hjørne af Grønland. Så det har absolut en positiv effekt, at vi får løbende meldinger og skibes positioner i farvandet deroppe, siger Per Hansen.

Systemet blev taget i brug 1. juli 2009.

Læs mere om LRIT her