[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Søndag overrakte chefen for de danske styrker i Kosovo, Oberst Niels Johansen, en check på 30.000 kroner til den kommende støttefond Danske Soldaters og Pårørendes Støttefond (DSPF).
Pengene er det overskud, som opstod, da 2500 soldater fra 28 forskellige lande deltog i den dansk arrangerede DANCON March i Kosovo i år.
Soldaterne fra KFORs hold 19, der i øjeblikket er stationeret i Kosovo, valgte at donere pengene til DSPF Fonden, der er under stiftelse netop nu.
- Pengene skal bruges til at støtte soldater eller pårørende i situationer, hvor det offentlige ikke slår til eller ikke kan handle så hurtigt, som soldaterne eller de pårørende har brug for, siger oversergent René Dall Qvist Rasmussen fra Den Kongelige Livgarde.

Hurtig hjælp
Det er meningen, at den kommende Fond skal donere skattefrie beløb lige fra kr. 500 og op til 100.000 alt efter behovet i det enkelte tilfælde.
- Fonden skal indenfor 48 timer kunne donere penge til soldater eller pårørende, der har behov for det. Det kan være i forbindelse med, at en soldat er blevet såret eller har brug for genoptræning eller måske har brug for psykologhjælp, fortæller René Dall Qvist Rasmussen.
Forsvarsminister Søren Gade var også med ved overrækkelsesceremonien for pengene til den kommende fond, og han hilser initiativet velkommen.
- Jeg synes, det er alle tiders initiativ, der er med til at støtte og anerkende de mænd og kvinder og det arbejde, de yder under udsendelse, siger forsvarsminister Søren Gade.
- Der er ikke tale om, at det officielle system fraskriver sig sit ansvar, men her kan donationerne være med til at gøre en forskel for den enkelte soldat eller pårørende, og de kan på den måde føle, at deres indsats bliver anerkendt, siger Søren Gade.