[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kristina Schønnemann Jensen

Institut for Militærpsykologi har lavet den første undersøgelse af sin art om psykologbistanden, som soldaterne får, imens de er ude på internationale missioner. Til spørgsmålet om soldaterne oplever, at de har fået den fornødne psykologbistand under udsendelsen, svarer 93 procent, at hjælpen har stemt fuldstændigt eller ret godt overens med deres behov.
- Det er overraskende positivt, siger psykolog Ann Karen Christensen, der sammen med kollegaen Anne Lillelund står bag undersøgelsen.
Psykologhjælpen til de hjemvendte soldater har været beskyldt for at være for nem at snige sig uden om. Derfor giver undersøgelsen fra Institut for Militærpsykologi håb om, at soldaterne bliver bedre til også at søge hjælp, når de vender tilbage til Danmark. 
 - Vi har tal, der tyder på, at flere soldater henvender sig, og at de gør det tidligere end før. En af årsagerne kunne jo så være soldaternes positive oplevelse med psykologerne under udsendelsen, siger Ann Karen Christensen.

Nye tiltag tages godt imod
Undersøgelsen viser også positive tilbagemeldinger på nye tiltag, der skulle gøre overgangen til det civile liv lettere. Både Leave-samtaler og Battlemind Debriefing er for første gang blevet gennemført systematisk for en del af det hold, der vendte hjem fra Afghanistan i februar 2009.
Leave-samtaler er en individuel samtale om mulighederne under udsendelsens orlov og håndtering af de bekymringer, som civillivet tilbage i Danmark kan give soldaterne. Battlemind Debriefing er gruppesamtaler, hvor psykologerne fokuserer på den mentale tilstand, som nogle får ved et længere ophold i et missionsområde, og på de særlige oplevelser, som gruppen har haft under udsendelsen.