[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Efter ceremonien rejser Søværnets Taktiske Stab (STS) med flotilleadmiral Per Bigum Christensen i spidsen hjem til Danmark efter i fire måneder at have ledet Task Force 150 fra flagskibet Absalon.
Og hvad har Task Force 150 så udført under dansk ledelse? Koalitionen løser mange forskellige opgaver indenfor det, der i den militære jargon kaldes MSO (Maritime Security Operations). MSO omfatter bl. a. bekæmpelse af pirateri, bekæmpelse af illegal våbensmugling, bekæmpelse af narkosmugling og bekæmpelse af terroristrelateret aktivitet til søs. Endvidere omfatter MSO støtte til regionale kyststaters opbygning af deres maritime kapaciteter, så landene selv bliver i stand til at varetage sikkerhedsopgaver.

På grund af en voldsom stigning i antallet af piratoverfald i Aden-bugten, netop som Danmark overtog ledelsen af Task Force 150, blev koalitionens hovedopgave hurtigt at forhindre skibskapringer i dette område.

Det er stadig for tidligt at konkludere, hvor stor forskel Task Force 150 har gjort under dansk ledelse, når det gælder pirateri i Aden-bugten, men der er noget, der tyder på at indsatsen nytter: Antallet af både angreb og kapringer faldt drastisk i december, og efter en kort opblomstring omkring nytår er der ikke blevet rapporteret om piratangreb siden. Under den danske ledelse er mange kapringsforsøg blevet stoppet, og et stort antal pirater er blevet afvæbnet og tilbageholdt. I et større perspektiv har den danske indsats, med Task Force 150 som platform, været med til at sætte piratproblemet på den internationale dagsorden, noget som Danmark som søfartsnation kun kan hilse velkomment.

De 25 medlemmer af Søværnets Taktiske Stab, hvoraf de fleste har været om bord og på arbejde på Absalon uafbrudt i fem måneder, tager nu hjem til Danmark efter veludført opgave, mens Absalon indtil 1. April sejler videre som ”menigt” medlem af koalitionen. Absalons nuværende besætning udskiftes senere på måneden.

 

Facts:

 - Søværnets Taktiske Stab sejlede fra Danmark den 17. august 2008 ombord på Absalon, for den 15. september at overtage ledelsen af Task Force 150. Operationen var planlagt til at vare indtil januar 2009, og til at inkludere op til 160 besætningsmedlemmer og stabsarbejdere.  

- Som en konsekvens af den øgede piratvirksomhed i området, blev det i december 2008 besluttet at forlænge Absalons deltagelse i Task Force 150 indtil april, men uden Søværnets Taktiske Stab om bord.  

- Det geografiske operationsområde for Task Force 150 omfatter mere end 6000 sømils kyststrækning fra Det Røde Hav til Hormuz-strædet (i Den Arabiske Golf), samt fra Hormuz-strædet og ned til grænsen mellem Somalia og Kenya  

- Antallet af enheder i  Task Force 150 har varieret meget, men i alt har Søværnets Taktiske stab haft kommandoen over 39 forskellige skibe fra USA, Storbritanien, Pakistan, Tyskland, Frankrig og Danmark. Herudover har enheder fra den saudi arabiske flåde været stillet til rådighed for Task Force 150.