[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

– Det er dejligt at se, at der sker noget konkret, siger generalmajor Kurt Mosgaard, som er chef for den danske afdeling af Task Force Africa.
Fragtskibet Tor Futura skal samle militært materiel op i Mombassa i Kenya og Port Sudan og sejle det til Djibouti, hvor øvelsen finder sted. Tre danske officerer er med i øvelsen, der ifølge Kurt Mosgaard har 1000-1500 afrikanske deltagere. I slutningen af november slutter øvelsen og TOR FUTURA fragter udstyret tilbage igen. Skibet har et militært beskyttelseshold om bord, fordi det skal sejle i piratfyldt farvand.

Norge, Sverige og Finland er også med i Task Force Afrika, hvor Danmark har førerrollen på det landmilitære område.
– Målet er, at de østafrikanske lande i 2015, kan stille med dygtige og effektive soldater og enheder, der kan indsættes og gøre en forskel i et konfliktområde i Afrika, siger Kurt Mosgaard. De afrikanske lande arbejder hårdt på at begrænse de mange borgerkrige på kontinentet, fordi de hæmmer udviklingen. 14 østafrikanske lande bidrager til EASBRICOM, som samarbejdet hedder. Den opstiller en styrke på 4-5000 mand.
– Et andet aspekt er at bringe landene sammen i et samarbejde, for at forebygge konflikter, forklarer Kurt Mosgaard. Det er den samme grundtanke, der oprindeligt lå bag EU. Jo mere afhængige landene bliver af hinanden, jo vanskeligere bliver det at gå i krig.
Læs mere om EASBRICOM her: http://www.easbrig.org/
 
Uvant med samarbejde
Internationalt samarbejde er ret nyt for de afrikanske landes militære styrker, der har mest erfaring med oprørskamp og borgerkrige. Når afrikanske styrker har været indsat i f.eks. operationer for FN, har de haft et ry for at have en dårlig adfærd. Det skal Task Force Afrika være med til at rette op på. Det kan også blive en fordel for det danske forsvar.
– Hvis danske soldater på et tidspunkt bliver sendt til Afrika, er det vigtigt, at vores lokale partnere har et højt niveau, siger Kurt Mosgaard.

Engelsksproget område
De nordiske lande har valgt at satse på Østafrika, fordi engelsk er meget udbredt i denne region. Desuden er hospitalsfaciliteterne lidt bedre end i resten af Afrika. Foruden Tor Futuras sejlads har de nordiske lande oprettet et kontor i Nairobi – Nordic Advisery Coordination Staff –  hvor der sidder en officer fra hver af de fire lande.
Se landenes forsvarschefer fordele opgaverne i Task Force Afrika her.
Du kan også høre Kurt Mosgaard fortælle om planerne for Task Force Afrika på forsvarskanalen.