[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En vision blev til virkelighed
Med det symbolske snoreklip samt musik og skønsang fra Søværnet Tamburkorps blev terminalen overdraget til chefen for Det Danske Internationale Logistik Center af Preben Elnef, direktør for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Et imponerende bygningsværk til 85 millioner kroner.

Oberst Peter Kølby Pedersen takkede for den flotte bygning og præciserede, at Det Danske Internationale Logistik Center med ibrugtagningen af terminalbygningen nu kan leve op til visionen om at blive det naturlige centrum for Danmarks internationale engagement.

Terminalbyggeriet har givet optimale arbejdsvilkår for National Støtteenhed Danmark, da hele enheden nu er samlet under samme tag, frem for at være spredt i adskillige bygninger på kasernens område. Samplaceringen betyder nye arbejdsprocesser, og har dermed skabt mulighed for optimering og forbedring af den logistiske virksomhed på Vordingborg Kaserne.

Læs resten af artiklen på DANILOGs hjemmeside.