[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Udtalelse fra forsvarschef Tim Sloth Jørgensen:    

”Den seneste tids begivenheder har selvsagt svækket omverdenens tillid til forsvaret og i særdeleshed Forsvarskommandoen. 

Dansk forsvar består af dygtige og professionelle mænd og kvinder, som udfører en række vigtige og krævende opgaver, herunder ikke mindst iAfghanistan. For at sikre forsvarets medarbejdere bedst mulige vilkår for atløse disse opgaver, er det vigtigt, at forsvaret nyder både befolkningens og politikernes tillid.

Jeg må erkende, at den tillid ikke er til stede på nuværende tidspunkt med den verserende sag. Jeg håber og tror, at den igangværende auditørundersøgelse kan skabe klarhed over hændelsesforløbet og sammenhængen i hele sagen.    

Det er dog i sidste ende mit ansvar, at der er tillid til forsvaret, og det er vigtigt for mig at gøre, hvad jeg kan for at genskabe den tillid. Jeg har derfor besluttet at bede forsvarsministeren om at blive fritaget fra stillingen som forsvarschef.”