[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Til august hænger der 28 nye flagermus på brystet af Flyvevåbnets medarbejdere, og 20 af de nye medarbejdere kommer direkte fra værnepligten. Det er til trods for, at forsvaret har indført ansættelsesstop.

- Det er et såkaldt ’intelligent’ ansættelsesstop. Det vil sige, at enheder – herunder Air Control Wing – der har en markant personelmangel, har fået lov at ansætte folk, forklarer chefen for HR Udviklingssektionen, Pia Wognsen.

Hun understreger, at en stor del af hjælpen er kommet indefra, i og med at nogle ACW’s egne folk har gjort et kæmpe rekrutteringsarbejde.

- For eksempel har de været rigtigt gode til at promovere vores enhed under jobmesserne, der bliver afholdt for de værnepligtige, En ekstra aften i operationsrummet har også været med til at øge de unge menneskers interesse, siger Pia Wognsen og fremhæver, at den personlige kontakt mellem de unge og de operatører, der rent faktisk arbejder med kontrol og varsling, betyder uendeligt meget.

Stig Andreasen, der er chef for HR Driftssektion og samtidig ACW’s sagsbehandler inden for stampersonel og civile, siger:

- Der kommer også folk fra Hæren. For et par år siden var begrundelsen ofte, at muligheden for at blive sendt i internationale missioner var mindre i Flyvevåbnet. Den holdning har ændret sig hos hærpersonellet, idet vores værn jo i stigende grad sendes ud. I dag er det ofte den friere omgangsform i Flyvevåbnet, der trækker.

Succes forpligter
ACW’s uddannelsessektion bliver udfordret af den store tilgang. Alle skal igennem ni ugers grunduddannelse, og sektionen arbejder i øjeblikket på at optimere uddannelserne for at klare de mange elever. Den operative praktik i Control and Reporting Centre Karup, der lægger sig i kølvandet af grunduddannelsen, sætter det operative miljø på prøve hvad angår fleksibilet og motivation.

- Det er altid ekstra ressourcekrævende at have elever gående på sin arbejdsplads. Men i sidste ende er det jo til ens eget bedste, da de nye snart indgår i vagthold. Det aflaster det samlede personel. Der ligger et stort ansvar på nuværende medarbejdere, da det er vigtigt at bidrage til, at de nye kolleger føler sig hjemme og godt tilpas under indkøringen i deres job, understreger Pia Wognsen.