[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hvad er det, som beskytter tidligere udsendte danske soldater mod selvmordstanker og selvmordsadfærd? Og hvad belaster dem?

De seneste måneder har fokus været rettet mod danske hjemvendte soldaters selvmordsrisiko. Nu har Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU)), Center for Selvmordsforskning (CFS) og Institut for militærpsykologi, Forsvarsakademiet (IMP) igangsat et projekt, som skal afdække, analysere og belyse beskyttende og belastende faktorer for selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker blandt tidligere udsendte danske soldater. 

Hjemvendte fra Irak, Afghanistan og Ex-jugoslavien
Hidtil er der kun sparsom og ældre forskning vedrørende selvmordsadfærd blandt dansk militær¬personel udsendt til Ex-jugoslavien i 1990’erne. Der er ingen forskningsbaseret viden om de soldater, som har været i Irak og Afghanistan.

Svenske og norske forskningsresultater bygger på ældre tal og retter fokus mod belastende forhold. Det nye danske forskningsprojekt omfatter soldater, som har været udsendt inden for de seneste år, og som måske har været i urolige zoner og udsat for fjendtlige aktiviteter. Og så retter det både fokus mod beskyttende og belastende forhold. Forskningsprojektet udfylder derved et stort hul i vores manglende viden.

Viden om tidligere udsendte soldaters sundhedstilstand
Projektet er unikt i både nationale og internationale sammenhænge. De fleste internationale forskningsprojekter anvender spørgeskemaer som metode til at indsamle viden. Det vil dette nye danske projekt også gøre, idet Institut for Militær¬psykologi har 14.000 besvarelser fra 1998 og frem. 

Desuden er der, som noget unikt for de nordiske lande, mulighed for at samkøre registre og derigennem få en lang række andre spørgsmål besvaret. Det kan fx være indlæggelser, selvskadende handlinger, dødsårsag herunder selvmord osv. 

Hvad beskytter hjemvendte soldater mod selvmordstanker og selvmordsadfærd?
En vigtig del af projektet er de personlige interview, hvor hjemvendte soldater anonymt fortæller om deres erfaringer og om de strategier, de anvender for at beskytte sig mod selvmordstanker og selvmordsadfærd. Deres bidrag er meget vigtige, idet de derigennem videregiver en viden, som ellers vil være meget vanskelig at få. Målet er at interviewe mellem 30-100 personer med forskellig baggrund og udsendt til forskellige missioner. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til major Ole Nielsen fra Forsvarets Sundhedstjeneste på tlf. 23 29 32 75 eller fra Centerleder, Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning  tlf. 66 13 88 11 samt  på www.selvmordsforskning.dk