[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Som medlem af NATO kører de polske kontrol- og varslingsfolk naturligvis Atlantpagtens procedurer.
- Men vi blev først medlem i 1999, så det er værdifuldt for os at se, hvordan andre NATO-lande gør, fortæller kaptajn Piotr Grabowski.
Derfor har seks polakker i denne uge været på besøg på Flyvestation Karup for netop at se, hvordan Air Control Wing varetager opgaven med at holde øje med Danmarks luftrum. I Bunker 1137, hvor radarbillederne af Danmark løber ind, deltog de blandt andet i en simuleret afvisningsøvelse.

Sidste år besøgte danskerne Polen som led i et gensidigt udvekslingsprogram, hvor formålet er at se, inspirere og måske lære af hinandens kontrol- og varslingssystemer og -procedurer.
- Vores ansvarsområder grænser jo op til hinanden, så det er naturligt, at vi kigger på hinandens fremgangsmåder, forklarer major Brian V. Brøgger, chef for operationsdelingen i Control and Reporting Centre Karup, som den tyske bunker også kaldes.

Polakkerne var noget benovede over danskernes frie militære omgang med hinanden, hvor det er fagligheden, der vejer tungere end graden. Hierarkiet i det polske forsvar er langt mere synligt end herhjemme.
- Det polske militær er stadig præget af den stive russiskinspirerede disciplin, vi har levet med i over et halvt århundrede. For eksempel på de fleste steder i Polen rejser vi os op, når en overordnet træder ind i lokalet, siger Piotr Grabowski.
Polakkerne besøgte også NATO’s luftoperationscenter i Finderup, også kaldet CAOC 1, hvor næstkommanderende i øvrigt selv er fra Polen. Og naturligvis skulle de også se, hvordan den mobile luftovervågningsenhed, MACC, er bygget op.

Helikoptereskadrillerne 722 og 724 blev også ’inspiceret’. Det blev også til en historisk rundtur på Flyvestation Karup med premierløjtnant Anders Madsen som den meget militærhistorisk kyndige guide. En visit i Viborg by var også på programmet.