[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Certificeringen, OPREDEVAL (Operational Readiness Evaluation) er en evaluering af enhedens operative virke i samspillet med andre enheder.

Redningsaktion midt i det hele
Det er i forbindelse med den store flådeøvelse Northern Coasts at Vibens OPREDEVAL afvikles. Øvelsen foregår i den vestlige Østersø med deltagelse af omkring 40 skibe fra 13 nationer.
Tirsdag midt i øvelsen blev Viben involveret i en redningsaktion. En 68 årig mand meldtes savnet med sin fiskekutter ved Stevns. En redningshelikopter blev sendt ud for at søge efter kutteren. Viben lå i eftersøgnings området. Og da en af gasterne ombord kunne huske at have set kutteren for nylig, guider Viben helikopteren i den rigtige retning. Da helikopteren kort efter fandt kutteren, konstaterede besætningen en tilsyneladende livløs mand på dækket. Vejret var for ringe til at helikopteren kunne hejse redder eller læge ned på dækket af kutteren. Viben  nåede frem 15 minutter senere efter helikopteren, og satte omgående gummibåden i vandet for at komme over til kutteren. Da skibets sanitetsgast og en befalingsmand kom ombord på kutteren gav de omgående førstehjælp til den livløse. Det lykkedes også lægen fra redningshelikopteren at nå frem via Viben og en gummibåd. Men han kunne kun erklære fiskeren for død. Resten af redningsaktionen blev gennemført af Viben og marinehjemmeværnets fartøj Carina. Kutteren og den afdøde blev bragt til Køge, hvor myndigheder i land tog over.

- Jeg er stolt af mine folk og deres indsats, siger chefen for Viben Michael Landmark.
- Det er ikke ligetil for første gang i sit liv at sidde med et dødt menneske mellem benene.Men det var faktisk det som gasten var ude i. Han var forberedt, for vi kunne jo godt se at det måske var det der skulle ske, men alligevel...Vi er igang med at tale om det og har også fået psykologhjælp ind over. Der er ikke noget problem, men det er godt at være på forkant.
slutter Michael Landmark.

OPREDEVAL
Efter redningsaktion kunne Viben fortsætte øvelse og certificering der også omfatter minerydningsfartøjet MAKRELEN. De to skibe certificeres med henblik på, at enhederne kan indsættes
i NATO reaktionsstyrker i 2. halvår 2010. En af opgaverne for Viben har været at lede en eskorte for fire skibe, som har fået til opgave at transportere forsyninger frem.
Og Vibens chef Michael Landmark har en god fornemmelse for at opgaverne indtil nu er blevet løst tilfredstillende.

Hvad der ellers venter ved skibet endnu ikke, men det hele ender med debriefing i Warnemünde i Tyskland torsdag. Viben bliver blandt andet målt på om der er udgivet klare ordrer, om de underlagte enheder har gjort som de skulle, og om procedurer og kommunikation er i orden.

For nyligt var missilfartøjet Viben igennem en UNITEVAL (Unit Evaluering). Det var en evaluering af enhedens taktiske, tekniske og administrative virke.
Denne evaluering slap Viben godt fra og blev tilfredsstillende bedømt.

Se indslag på Forsvarskanalen.