[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der kan ansøges om penge til formål som:

  • Dækning af udgifter i forbindelse med anerkendelse af veteraner som hjemkomstparader, mindehøjtideligheder, flagdag og lignende.
  • Tiltag der forebygger, støtte eller informerer kommende og nuværende veteraner og deres pårørende.
  • Tiltag, der understøtter veteranarbejdet i tråd med veteranpolitikkens formål.
  • Anerkendelse eller støtte af Hjemmeværnets og Beredskabskorpsets indsat i internationale missioner.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2010.

Faglige organisationer, interesseorganisationer, foreninger og enkeltpersoner kan søge om støtte.

Ansøgningen skal beskrive:

  • Motivation for ansøgningen
  • Målgruppe
  • Tidsplan
  • Plan for gennemførelse

Skriv til:
Forsvarskommandoen
Att: PSA2
Postboks 2153
1016 København K
Mærk ansøgningen: 8 mio. puljen

Eller send en mail:
fko@mil.dk
Emne: 8 mio. puljen

Fakta
Forligspartierne bag forsvarsforliget har oprettet en pulje på 8 mio. kr. i forligsperioden 2010-2014, som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet, som tages af foreninger m.v. Forsvaret har fået til opgave at indsamle ansøgninger til puljen.