[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

I halvanden måned har den danske ledede internationale stab om bord på Absalon stået i spidsen for NATOs bekæmpelse af pirateri – med den mundrette forkortelse SNMG1 - i Somalibassinet.


Absalons besætning konfiskerer stiger og andre remedier om bor på piraternes skib.

Men denne gang med en helt ny måde at gribe tingene an på. Når piraterne først er kommet ud på havet, er det som at lede efter en nål i en høstak, men hvis de kan pågribes før, så er de ulige meget nemmere at få fat på.
- Jeg tror nok, at det er fremtiden at være lidt mere proaktive i forhold til, at vi har været hernede et par år med forskellige flådestyrker og lave antipiraterimissioner. At vi finder ud af, hvordan de opererer, de her pirater, og sørger for at være på forkant med de ting, de nu forsøger at gøre, siger flotilleadmiral Christian Rune, om den måde, som Absalon har opereret på.

Piraternes moderskibe blev ødelagt
Konkret er det foregået ved, at Absalon har rettet kikkerten mod piraterne på land i stedet for på vand.
- Vi fik en længere kystlinje, som vi skulle holde øje med. Den overvågede vi, og ved den overvågning fandt vi en af de største piratlejre på Østkysten, siger chefen for Absalon, kommandør Dan Termansen.
De ofte bevæbnede og brutale pirater i piratlejren stod magtesløse overfor det store krigsskib. Også da de forsøgte at slippe væk med tre moderskibe – altså de skibe, som piraterne bruger som udgangspunkt for deres pirateri.
- Vi tog moderskibene. I piratlejren var der 125 mænd, der var bevæbnede, og vi ønskede ikke, at de skulle nå at komme til assistance, så vi trak moderskibene ud langs kysten i en afstand af 12 sømil, og så lavede vi en kontrolleret eksplosion, siger Dan Termansen.


Unikke billeder af bortsprængningen af moderskibene.

Operationen fik den ønskede effekt. For besætningen på Absalon kunne konstatere, at den største piratlejr på kysten nærmest blev pakket ned.

På vej hjem
Lige nu er Absalon på vej hjem og opgaven for piratbekæmpelsen er overdraget til flotilleadmiral Stive Chick, som leder SNMG2 fra den engelske fregat HMS Chatham.
Piraterne om bord på de tre moderskibe, som Absalon sprængte væk, er alle i land igen.
- De har principielt ikke gjort noget ulovligt, fordi de ikke har udført den ulovlige handling endnu, siger Dan Termansen om de indlandsatte pirater, der blev taget med stiger frem for fiskenet.

Absalon er nu nået til det Røde Hav, og for første gang kan du se billeder fra den kontrollerede eksplosion her