[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsker, ph.d. Peter Dahl Thruelsen, der er ansat ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, forsvarede fredag den 12. november 2010 sin ph.d.-afhandling ”Fighting an insurgency without unity – NATO in Afghanistan, 2006 to 2010” på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Afhandlingen er resultatet af tre års arbejde og flere studierejser til Afghanistan, hvor Peter Dahl Thruelsen har undersøgt spørgsmålet;

How can the strategy and effectiveness of the military contribution to nation building be enhanced? A Study of the international military involvement in nation building i Afghanistan.”

Ph.d.-projekt har undersøgt nogle af de mulige forklaringer på den meget skrøbelige udvikling af den internationale mission i Afghanistan. Blandt andet har Peter Dahl Thruelsen undersøgt den rolle, det internationale militær spiller, og deres interaktion med det store antal aktører, som de skal samarbejde med for at opnå et bæredygtigt mål for missionen. Det internationale militærs rolle samt deres tilgang og støtte til det overordnede nationsbygningsprojekt i Afghanistan er blevet undersøgt med udgangspunkt i fire elementer af det militære engagement: Fredsstøttende operationer, oprørsbekæmpelse, sikkerhedssektorreformer og samtænkning.


Peter Dahl Thruelsen på patrulje i udkanten af Gereshk, Afghanistan, med Afghan National Army, september 2010

Blandt tilhørerne til ph.d.-forsvaret var bl.a. forsvarschef, general Knud Bartels, chef for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang og chef for 1. Brigade, brigadegeneral Michael Lollesgaard, samt flere ansatte ved Forsvarsakademiet og Københavns Universitet, studerende fra universitetet, pressen og embedsmænd fra en række ministerier.

Peter Dahl Thruelsens ph.d.-projekt er et led i Forsvarsakademiets satsning på forskning og uddannelse og arbejdet med at få Videreuddannelsestrin II for ledere, Stabskursus, akkrediteret som en masteruddannelse.

Ph.d.-afhandlingen kan downloades her.

Ph.d.-projektet består udover selve afhandlingens rammeskrivelse af en række artikler og papers udgivet både internationalt og i Danmark, hvoraf nogle er til rådighed på Forsvarsakademiets hjemmeside her.

Hele listen over Peter Dahl Thruelsens publikationer kan ses via Forsvarsakademiets Forskningsdatabase her.