[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Områder i MOB Price er ryddet og de første telte er slået op. Inden for få uger vil en afghanske kandak (infanteribataljon) og et hovedkvarterselement flytte ind i lejren. Enheden består af tre kompagnier fra den afghanske hær (ANA).

De afghanske styrker får base i den danske kampgruppes hovedkvarter, men soldaterne skal bemande adskillige lejre og patruljebaser i kampgruppens ansvarsområde i Helmand-provinsen. Fra Price og Gereshk i syd og til Budwan i nord. Her skal de løse opgaver med deres danske kolleger og gå patruljer blandt deres lokale landsmænd.

- Vi vil løbene overdrage sikkerhedsopgaver til de afghanske sikkerhedsstyrker, men det er vigtigt at slå fast, at vi er lige i starten af den opgave, og det er en opgave, der vil tage lang tid at gennemføre, siger chefen for den danske kampgruppe, oberst Flemming Mathiasen.


Godt samarbejde

Til gengæld er det et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og selvom man ikke kan forvente, at de afghanske soldater har et ligeså højt militærfagligt niveau, som deres danske kolleger, vil de forbedre kampgruppens evne til at løse opgaver. Ikke mindst fordi at ANA har en vis tillid hos lokalbefolkningen. I modsætning til det afghanske politi (ANP)

- Samarbejdet med ANA går godt. De nuværende styrker er på et godt niveau, og der kommer flere. De ønsker et samarbejde, og de ønsker at overtage. Vi skal hjælpe dem på fode igen, for det er sådan, vi får billetten hjem, siger chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Bundsgaard, der netop er vendt hjem fra Afghanistan, hvor han bl.a. er blevet briefet af den afghanske hærstyrke.


Ude blandt de lokale

Den større synlighed af afghanske og danske soldater på patruljer sammen, vil også langsomt men sikkert være med til at fortrænge Taleban.

Det at vi kan bevæge længere ud i til de lokale, når vi patruljerer områderne fast og regelmæssigt, betyder at folk får tillid til os og vi fortrænger taleban. Det medfører, at de lokale tør komme frem til os, og de tør fortælle om deres behov. Vi får også mulighed for at indfri nogle af deres ønsker. Det er en glidende bevægelse, men det er klart, at vi skal blive ved med at patruljere i områderne sammen med lokale sikkerhedsstyrker ellers risikerer vi, at taleban kommer tilbage igen, fortæller oberst Flemming Mathiasen.

Den afghanske bataljon begyndte træningen til de kommende opgaver her til morgen.