[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret kan konstatere, at Auditørerne i København har afsluttet efterforskningen mod oversergent Thomas Rathsack. Forsvaret forstår på auditørernes beslutning, at det må antages, at Thomas Rathsack har overtrådt sin tavshedspligt, men at auditørerne samtidig ikke mener at kunne løfte bevisbyrden som kræves til domsfældelse i en eventuel straffesag mod Thomas Rathsack. Det tager forsvaret til efterretning og har derudover ikke yderligere kommentarer til auditørernes beslutning.

For så vidt angår bogen er forsvaret fortsat af den opfattelse, at den ikke burde være udkommet i sin nuværende form, og det gav fogedretten forsvaret medhold i 21. september 2009.

Vi vil nu se nærmere på, hvad afslutningen af efterforskningen betyder for Thomas Rathsacks ansættelsesmæssige forhold, men det er en personsag, som vi ikke kan diskutere i offentligheden.