[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Oberstøjtnant Tom Stoltenberg modtog den 2. november 2010 den amerikanske orden, "Meritorious Service Medal". Medaljen blev tildelt på vegne af generalløjtnant William B. Caldwell IV, chef for NATO Training Mission - Afghanistan (NTM-A).

Tom Stoltenberg gør tjeneste ved NATO Allied Command Transformation  (ACT), i Norfolk, Virginia USA. I perioden fra februar til august 2010 var Tom udsendt for ACT til NTM-A i Kabul, hvor han forrettede tjeneste ved Combined Training and Advisory Group - Army, der er ansvarlig for rådgivning af Afghan National Army Training Command.  Tjenesten bestod i koordination af træningsindsatsen i NTM-A med hensyn til den afghanske hær. Træningsindsatsen består af over 200 kurser/uddannelser på tolv forskellige steder  i Afghanistan. Et udfordrende job, der blandt andet omfattede uddannelsen af de 20 første kvindelige officerer. Toms indsats berømmes for, at han effektivt banede vejen for at flere kvinder kan besætte fremtidige lederstillinger i den afghanske hær. "Well done"