[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Under ledelse af NATO har danske soldater i over ti år medvirket til en fredelig udvikling i Kosovo. Den fredelige udvikling har gjort, at NATO i juni 2009 besluttede at reducere antallet af soldater i KFOR over tre trin og overgå til en mere tilbagetrukken rolle.

Første trin blev gennemført i januar 2010, da NATO's styrke blev reduceret fra 15.000 til 10.000 mand. Når NATO overgår til trin to, halveres det nuværende antal til ca. 5.500 mand. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt af NATO, men forventes at være primo 2011.

I går besluttede regeringen at reducere det danske styrkebidrag i forbindelse med overgangen til trin to. Beslutningen betyder, at antallet af danske soldater på dette tidspunkt reduceres fra de nuværende ca. 180 til 35. Det reducerede styrkebidrag vil bestå af ca. fem stabsofficerer og en deling på ca. 30 soldater, der eventuelt kommer fra hjemmeværnet.

Som følge af gårdsdagens politiske beslutning vil forsvarskommandoen i dag meddele til alle myndigheder, der i øjeblikket er involveret i forberedelsen af hold 24 med planlagt udsendelse i februar 2011, at udsendelsen er aflyst, og at de skal indstille al uddannelse og anden forberedelse, de i den forbindelse er i gang med.

- Det er glædeligt, at den positive udvikling i Kosovo fortsætter så støt, at det nu er muligt at reducere det danske styrkebidrag. Gårsdagens politiske beslutning er udtryk for, at den opgave politikerne har sat os til at løse i Kosovo, er ved at være løst. Det er en anerkendelse, der ikke kun gælder de foregående 22 hold og hold 23 i Kosovo, men alle i forsvaret, der har været involveret i arbejdet med at sikre den fredelige udvikling i Kosovo. Omvendt er det selvfølgelig ærgerligt for officerer og soldater på hold 24, der allerede har været i gang med at forberede og træne til opgaven, at deres udsendelse ikke bliver til noget alligevel, siger forsvarschef, general Knud Bartels, der understreger, at arbejdet endnu ikke er helt færdigt:

- Der er stadig arbejde at gøre for det reducerede styrkebidrag, der planlægges udsendt februar 2011. Det er endnu ikke fastlagt om det er forsvaret eller hjemmeværnet, der skal stille delingen på ca. 30 mand. Men hvis det bliver hjemmeværnet, som kan udsendes efter certificering ved forsvaret, er jeg sikker på, at de kan løse opgaven med høj professionalisme, ligesom de har gjort det i forbindelse med bevogtningsopgaver i Afghanistan.