[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ikke siden 1997 har Hendes Majestæts Dronningens æresdolk været udleveret til en kadet fra Flyvevåbnets Officersskole. For at komme i betragtning skal kadetten under sit studie på skolen opnå et særligt højt karaktergennemsnit på hele 11.4 på 12-skalaen. Og med et snit på 11.48 havde Lars Bliksted Sørensen - der også lyder pilotnavnet BLI - på sikker vis opfyldt dette krav.

Lars Bliksted Sørensens navn indgår nu i den eksklusive kreds af kun i alt 13 modtagere af æresdolken. Deres navne kan ses på en tavle, som hænger på Flyvevåbnet Officersskole. Blandt de 13 navne ses både nuværende og tidligere generaler og chefer. Æresdolken blev udleveret første gang i 1952 af Hans Majestæt Kong Frederik den 9. til V.K.H. Eggers og senest af Hendes Majestæt Dronning Margrethe i 1997 til Jacob Barfoed.

Særligt forløb
BLI og to af hans kolleger har gennemført deres officersuddannelse på en lidt anderledes facon end normalt. Normalt sendes pilotelever på pilotkursus efter endt ophold på officersskolen, men i dette tilfælde blev de tre kadetters ophold på officersskolen afbrudt efter et år, hvorefter de blev sendt på pilotkursus i Canada. Det sidste år af deres officersuddannelse færdiggjorde de efter to års pilotuddannelse. De tre gode kolleger dannede derfor for sjov deres egen lille klasse – BLØR - som er en sammentrækning af de tre officerers pilotnavne.

Kilde: Flyvevåbnet