[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret har siden 2003 haft mulighed for at chartre to civile skibe til transport af materiel igennem ARK-konceptet. Nu er ARK-konceptet blevet forlænget.
- Vi har fået forlænget det nuværende ARK-projekt, der oprindelig kører til udgangen af 2011 frem til 2021. Finansudvalget har sagt ja til, at vi fornyer de to skibe med mulighed for at øge kapaciteten med et skib, siger direktør for ARK-Flåden Peter Hesselballe, pensioneret kommandørkaptajn.
Det betyder, at ARK-konceptet ikke kun kan støtte forsvarets egne transportbehov, men også bidrage til at styrke NATOs transportkapacitet i relation til NATOs Response Force.

Nødhjælp og naturkatastrofer
Forsvaret kan på den måde løse internationale opgaver mere fleksibelt og reagere hurtigt på pludseligt opståede situationer som naturkatastrofer og humanitære kriser.
- Vi sejlede italiensk materiel til Pakistan, da der var en jordskælvskatastrofe der. Skibene var også klar til at sejle nødhjælp, da Katrina Orkanen rasede, og i 2006 var vi klar til at trække 3200 danske og andre statsborgere ud af Libanon under krigen der, siger Peter Hesselballe.
Ved at lave lange kontrakter kan forsvaret få skibene til en fordelagtig pris. Og når skibene ikke er forsvarets arbejdsheste, sejler de alligevel.
- Når vi ikke bruger skibene, er de på det civile marked. Så skibene er beskæftiget enten militært eller civilt, og det har vi været ret heldige med, siger Peter Hesselballe.
ARK-projektet sker i samarbejde med Tyskland, og den daglige ledelse er dansk med forankring i Søværnets Operative Kommando.