[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

På baggrund af rygter om, at der skulle have fundet overtrædelse af gældende regler for magtanvendelse sted, iværksatte bataljonen i Afghanistan dengang en militærpolitiundersøgelse af forholdene omkring kamphandlingen.

Militærpolitiets undersøgelse omfattede gennemgang af hjelmkameraoptagelser fra hændelsen samt afhøring af de involverede soldater. Det blev på det foreliggende grundlag konkluderet, at der var tale om en direkte kamphandling.

Men for at fjerne enhver tvivl har forsvarschef general Knud Bartels bedt Auditørerne i København undersøge sagen for fuldstændigt at afklare, om der kan være sket en overtrædelse af gældende regler. Det er i alles, herunder ikke mindst soldaternes interesse.

Forsvaret kan ikke gå ind i sagen, så længe undersøgelsen pågår og har ikke yderligere kommentarer til denne.