[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I filmen ’Armadillo’ fremkommer der formuleringer, som kan rejse tvivl om, hvorvidt de gældende regler for magtanvendelse er overholdt i forbindelse med en kamphandling den 25. juni 2009. Forsvarschef general Knud Bartels bad derfor i maj måned Auditørerne i København om at undersøge sagen for fuldstændigt at afklare, om der skulle være sket en overtrædelse af gældende regler.

Auditørerne i København har nu afsluttet undersøgelsen og har i dag meddelt, at undersøgelsen ikke har givet grundlag for at lægge andet til grund, end at kampen i grøften den 25. juni 2009 foregik i overensstemmelse med gældende regler for magtanvendelse under væbnet konflikt.

I den forbindelse siger forsvarschef general Knud Bartels:

”Vores soldater var ikke tjent med den usikkerhed, der opstod på baggrund af udtalelserne i filmen. Så for at fjerne enhver tvivl om, at der var sket brud på reglerne bad jeg Auditørerne i København undersøge sagen. Jeg er derfor som forsvarschef og på soldaternes vegne glad for at kunne konstatere, at auditørerne ikke har fundet grundlag for, at kamphandlingen ikke var i overensstemmelse med gældende regler. Jeg har stor tillid til mine soldater, som udfører et vigtigt og professionelt arbejde under vanskelige og farlige vilkår.”

Se Auditørernes i Københavns pressemeddelelse her [link]