[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det er de danske soldaters opgave at finde de improviserede sprængladninger kaldet IED’er, i deres ansvarsområde i Afghanistan. Når de danske styrker finder en IED, vurderer soldaterne om det – henset til opgaveløsningen – om det er muligt og mest hensigtsmæssigt at lade egne ingeniørsoldater sprænge IED’en på stedet, eller om de skal køre udenom efter at have markeret stedet således, at IED’en senere kan blive undersøgt og bortsprængt af ”bomberyddere”, altså Improvised Explosive Device Disposal (IEDD) uddannede soldater.

Hvis soldaterne vælger at tilkalde en britisk bomberydder undersøger denne IED’en for om muligt at indhente efterretningsmæssige oplysninger om den enkelte IED. Oplysningerne kan bruges til at forbedre indsatsen mod IED-truslen og eventuelt finde bagmændene bag udlægningen af IED’en.

Flere og stadig større vejsidebomber udgør en stigende trussel mod operationssikkerheden i Helmand-provinsen. Soldaternes sikkerhed er vigtigt for forsvaret, og forsvaret prioriterer derfor kampen mod IED højt. Forsvarskommandoens Styregruppe Counter-IED anbefalede derfor i foråret 2010 Hærens Operative Kommando at undersøge mulighederne for at oprette og udsende en dansk bomberydderkapacitet. En sådan kapacitet skulle i så fald bidrage til den indsats, som vores allierede udfører i Afghanistan under Joint Force Explosive Ordnance Disposal (EOD) Task Force Helmand.

Hærens Operative Kommando fremsendte på den baggrund i foråret 2010 en indstilling om etablering af en dansk IEDD-kapacitet, der om muligt skal udsendes i foråret 2011. I den forbindelse er det vigtigt at sikre sig, at man ikke alene kan udsende, men også understøtte en eventuel IEDD-kapacitet således, at det risikofyldte arbejde kan foregå på forsvarlig vis.

Forsvaret har endnu ingen færdiguddannede IEDD-soldater. Men for at sikre at de første bomberyddere kan være klar om muligt tidligst til foråret 2011 har forsvaret på baggrund af det verserende arbejde på området allerede nu haft en mand på et prækvalificerende kursus i England, ligesom en anden p.t. er på kurset.

Initialudgifterne til opbygning og udrustning af en IEDD-kapacitet vil koste ca. 35 mio. kr.