[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I Holmens Kirke i Købehavn holdes der mindegudstjeneste for de faldne i international tjeneste, og på Christiansborg Slotsplads er der parade for politiet, soldater og hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år. Efter paraden er Folketinget vært ved en reception for seneste års udsendte i Rigsdagsgården på Christiansborg.

De faldne mindes
Foruden pårørende deltager det officielle Danmark med repræsentanter fra kongehuset og Folketinget i spidsen under mindegudstjenesten i Holmens Kirke. Hærprovst Ole Brehm Jensen prædiker, og navne på faldne i international tjeneste fra det forgangne år læses op. Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil tale under mindegudstjenesten.

Parade på Slotspladsen
Efter mindegudstjenesten er der parade på slotspladsen foran Christiansborg Slot. Politiet, soldater, hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år, er opstillet til parade sammen med et æreskommando fra Den Kongelige Livgarde. Bl.a. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech taler til paraden.

Folketinget vært ved reception
Efter paraden er Folketingets Præsidium vært ved en reception for udsendte i det forgangne år i Rigsdagsgården på Christiansborg. Adskillige folketingsmedlemmer deltager i receptionen, hvor de vil have mulighed for at tale med Danmarks udsendte.

Stor betydning
Forsvaret har siden 1956 haft adskillige tusinde soldater udsendt til internationale missioner. Det har ikke normalt været tradition i Danmark at fremhæve denne indsats, som man ellers kender det fra mange andre lande. Det er der rodet bod på med den nationale flagdag for Danmarks udsendte. I den forbindelse udtaler forsvarschef general Knud Bartels:
- Danske soldater yder en professionel og vigtig indsats i verdens brændpunkter. Den officielle danske flagdag er med til at synliggøre denne indsats, og det er både glædeligt og velfortjent, at udsendte danske soldater og deres pårørende – nu for andet år i træk – med flagdagen anerkendes for det arbejde, de udfører for Danmark rundt omkring i verden.