[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Bliv din egen træner. Træn gerne kort tid ad gangen, men hårdt og tungt. Og optræn dine indre mave- og rygmuskler samt muskler i ben og baller, så du hurtigt kan komme ind og ud af siddende skydestillinger. Det er nogle af de nye råd, de danske soldater får fra Center for Idræt. Den nye måde at træne på – kaldet military physical training team - har vakt udlandet interesse.

Kaptajn Klaus Gabriel Sørensen fra Center for Idræt var inviteret til at holde et indlæg om det nye koncept i Danmarkshuset i Paris for 12 generaler og oberster fra forskellige NATO-lande. Det nye koncept bygger på indsamlet viden om soldaternes vilkår i de internationale missioner.

Videnskabelig baseret træning
Det danske koncept er baseret på indhentning af faktuelle målinger af f.eks. soldaternes puls – også under direkte kamphandlinger. Med over 1000 målinger af soldaternes indsats særligt i Afghanistan, har Center for Idræt ved Forsvarets Sundhedstjeneste en videnskabsbaseret baggrund for at udvikle netop de træningsformer, som gør soldaterne bedre klar til at håndtere de hårde krav ude i missionerne. Det er også med til at motivere soldaterne, at hver eneste øvelse er koblet direkte til erfaringer gjort ude i missionerne.

Militær eksportvare
Soldaternes puls er blevet målt under deres arbejde, og særligt under kamp har soldaterne en meget høj puls. Derfor får de ofte ´tunnelsyn´. Når det sker, er det kun de indøvede procedurer, som sidder på rygmarven, der bærer soldaten, gruppen, delingen eller kompagniet igennem de mange prøvelser blandt andet i Green Zone i Helmand.

Når soldater spurgte deres instruktører for år tilbage: ”Hvorfor skal vi træne dette igen og igen” kunne det være vanskeligt at svare helt konkret på spørgsmålet. Nu kan instruktøren henføre til de indsamlede fakta fra missionerne. Og som en ekstra gevinst synes det danske ´military physical training team´ at udvikle sig til en militær eksportvare.