[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den store militære planlægning holdt ikke. De første afghanske soldater dukkede nemlig op mere end to uger før, det var planlagt. Den første enhed, der er kommet, er det såkaldte Heavy Weapons Company, der i modsætning til de andre enheder i Kandakken, er udstyret med tunge våben som maskingeværer og panserværnsvåben. Ud over Heavy Weapons kompagniet tilgår der tre almindelige afghanske infanterikompagnier, et stabskompagni og en stab, der skal arbejde sammen med Den Danske Kampgruppe.

Danske og afghanske soldater i Camp Gereskh.

Byggeri ved staben

Lige ved siden af hovedkvarteret for den danske kampgruppe arbejder danske og britiske soldater med at opstille de beboelsespre-fabs (containere indrettet som kontorer), som skal huse den afghanske stab. De to stabe kommer til at ligge lige ved siden af hinanden i den danske lejr Main Operation Base (MOB) Price.

Naboskabet er valgt, fordi det smidiggør samarbejdet og letter dagligdagen, når kollegerne sidder inden for gåafstand af hinanden. Den overordnede tanke bag partnering-strategien er, at de afghanske og internationale styrker skal arbejde ligeværdigt sammen.

De afghanske soldater kommer derfor ikke under kommando af de danske. I praksis skal samarbejdet køre på den måde, at der bliver indrettet et fælles briefingrum ved de to stabe. Stabsmøderne, hvor man planlægger fremtidige operationer, bliver også et samarbejde, hvor stabsofficerne fra de forskellige nationer fremlægger deres planer. Disse planer skal den danske kampgruppechef og den afghanske Kandak-chef gennemgå og blive enige om, så den bedste plan sættes sammen.

Læs mere på hærens hjemmeside