[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Enheder fra hæren og flyvevåbnet gennemfører i disse dage en stor fælles øvelse. Øvelsen med navnet Air Ground Exercise (AGOEX), er en del af den missionsforberedende uddannelse for hærens soldater, inden næste hold udsendes til Afghanistan i august.

Et af flyvevåbnet bidrag til øvelsen er Mobile Air Control Centre, i daglig tale MACC. MACC er flyvevåbnets mobile radarenhed, og hører ind under Air Control Wing. Enhedens rolle er via radarbilledet og kommunikation med flyene at lede luftslaget og give jordstyrkerne støtte fra luften. Derfor er det hærens operationsmønstre og øvelsesindspil, der er styrende for MACC’s operationer.

Begivenheder på jorden styrer
En vrimmel af soldater og specialstyrker på jorden, kampfly i angreb, andre i venteposition, lavtflyvende Hercules-fly, ’ubemandede’ luftfartøjer i form af T-17-fly og andre elementer skal gå op i en højere enhed, hvor kommunikation, koordination og ikke mindst flyvesikkerheden nødvendigvis må ligge i top.
- Det er en utrolig realistisk opsætning, vi arbejder med under øvelsen. Vores operative folk er virkelig på ved radarkonsollerne og får i den grad opøvet dét at reagere på det uventede. Det, at det er begivenhederne på jorden, der skaber behovet for flystøtte, ligger meget tæt op ad operationerne, der foregår i Helmandprovinsen, siger MACC-chefen, oberstløjtnant Claus L. Christiansen og tilføjer, at det er ISAF’s procedurer, der følges under øvelsen.

Ved Frederikshavn og Nymindegab er der opstillet såkaldte RAC-radarer til dækning af den lavere del af luftrummet og dermed optimerer radarbilledet under øvelsen. Det militære taktiske datasystem, Link-16, leverer træningsgrundlaget på flyvevåbensiden, når flyene indsættes til støtte for hærens folk på jorden.

Egne træningsbehov i anden række
I MACC’s operationscontainere er der behov for det store overblik. Når hæren rekvirerer flystøtte, drejer det sig om at få de rigtige fly med de rigtige våben fra den rigtige flybase eller venteområde hen til præcis det område, hvor disse skal indsættes. Hertil kommer, at der skal vælges flyvemønster, og endelig skal tidsfaktoren beregnes. Alt selvfølgelig uden at flyvesikkerheden kompromitteres.
- Vi yder primært støtte, og derfor er vores egne træningsbehov af mindre betydning i denne sammenhæng, fortæller Claus L. Christiansen.

Andre aktører i øvelsen er Jægerkorpset, Frømandskorpset, Hjemmeværnet, Expeditionary Air Staff, og endelig kroatiske piloter, der får træning i luft-til-jord-operationer. 

Angreb på containerbyen
Fokus på at støtte hærens øvelse betyder ikke, at MACC har fravalgt train-as-you-fight-princippet. Containerbyen, som både det operative og tekniske personel arbejder fra, er stillet op i Nymindegablejren, som den ville være under en aktuel udsendelse. Der er hegn omkring de operative faciliteter, hvor der er striks adgangskontrol. Øvelsesmomenter som morter- og raketangreb, brand og evakuering bidrager også til et realistisk scenarie.
- Vi er parate til at blive sendt ud i en international mission og løse en opgave med Danmarks samarbejdspartnere, siger chefen.

Mobile Air Control Centre er tilmeldt NATO på 10 dages beredskab.