[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fire danske soldater blev i dag såret af skud.

Soldaterne var del af en større patrulje fra Charlie-kompagniet. Patruljen gik i området omkring den fremskudte operationsbase Budwan (Armadillo).

Soldaterne blev bragt direkte til felthospitalet i Camp Bastion, hvor de bliver behandlet. Der er dansk sygeplejepersonale ved soldaterne.

Soldaterne blev beskudt med håndvåben fra forskellige stillinger. Soldaternes kammerater og sanitetspersonellet ydede straks førstehjælp til de sårede. De øvrige soldater i patruljen besvarede ilden og fik støtte af morterer fra Budwan.

Soldaterne kommer fra Gardehusarregimentet i Slagelse, Ingeniørregimentet i Skive og Militærpolitiet ved Trænregimentet i Ålborg.

De pårørende er underrettet, og tre ud af de fire har allerede selv kunnet ringe hjem til deres pårørende. Den fjerde forventes også selv at kunne ringe hjem, når operationen er overstået.Til redaktionerne:

Hvis artiklen videregives, bedes I oplyse, at de pårørende er underrettet.