[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

24. juni sidste år indgik et bredt politisk flertal et nyt forsvarsforlig for perioden 2010 – 2014. Med forliget satte politikkerne rammerne og intentionerne for forsvaret i forligsperioden.

Siden har forsvaret arbejdet på et forslag til, hvordan forsvarsforliget kan implementeres. Forsvaret er nu klar med et forslag til implementering, og det blev i dag afleveret til Forsvarsministeriet.
Det skal bemærkes, at der er tale om et forslag, som vil kunne blive justeret i den kommende tid frem til opstarten af de politiske drøftelser i forsvarsforligskredsen.

- Vores forslag skal altså behandles og godkendes politisk, før den endelige implementeringsplan ligger klar, siger forsvarschef, general Knud Bartels, der understreger, at forsvaret derfor ikke på nuværende tidspunkt kan kommentere forslaget yderligere.