[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarschef Knud Bartels holdt onsdag møde med repræsentanter for de foreninger, der yder en indsats på veteranområdet. Det drejer sig både om soldaternes faglige organisationer og de mange frivillige organisationer, der yder en indsats på området. Mødet i Forsvarskommandoen var det første møde i det veteranforum, som forsvarschefen nedsatte i april i år. Det nye forum blev nedsat for at skabe dialog og udveksle erfaringer mellem forsvarschefen og de organisationer, der repræsenterer veteranerne. Forsvarschef Knud Bartels var meget tilfreds med det første møde.
- Det var et meget informativt møde, der for mig bidrog til et større og mere nuanceret billede af situationen. Det ydes allerede en stor indsats, men der er tale om et meget komplekst område, fordi veteranerne udgør forskelligartede grupper, der har meget forskellige behov for støtte, siger Knud Bartels.

Formanden for veteranorganisationen De Blå Baretter, Bjarne Hesselbjerg, roser Knud Bartels for at have nedsat det nye veteranforum.
- Det er dejligt at forsvarschefen samler folk, og det var en god start. Det er positivt at der kommer mere informationsudveksling, så vi kan arbejde i større samdrægtighed, få en bedre koordination og undgå overlapninger i de forskellige projekter, siger Bjarne Hesselbjerg.

Talt frit fra leveren
På mødet blev der ikke truffet konkrete beslutninger, der kan hjælpe veteranerne. Det er ikke meningen med møderne i det nye forum, der et supplement til det arbejde på området, der foregår mellem Forsvarets Personeltjeneste og soldaternes organisationer
- Formålet er at udbygge beslutningsgrundlaget, det er vigtigt, fordi det skaber forum for dialog, fastslår Knud Bartels.

Mange af deltagerne i det nye forum mødes også i andre sammenhænge, hvor der tales om veteraner. Alligevel mener Bjarne Kehr, der er næstformand i Foreningen for Stampersonel, at der er brug for det nye forum
- Der blev talt frit fra leveren og der kom sager på bordet, så jeg tror at alle fik noget med hjem. Det er godt at have et dialogforum, fordi det gør, at der kommer informationer til toppen, som ikke bliver siet fra i laget af vat, siger Bjarne Kehr.

Erfaringerne fra mødet vil blive givet videre til Forsvarsministeriet, hvor de vil indgå i det igangværende arbejdet med at udarbejde en veteranpolitik. Veteranforummet skal holde et møde hvert kvartal.