[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

– Der har aldrig før været fast tilknyttede fysioterapeuter i det danske forsvar. Det er en hel ny kapacitet, fortæller Kurt Nissen, der er chef for Center for Idræt.
Forsvaret har allerede tegnet en reaktionsstyrkekontrakt med tre fysioterapeuter, der begynder på basiskurset 24. januar. De skal dække ISAF hold 11 og hold 12, som skal til Afghanistan til februar og august 2011. Yderligere syv fysioterapeuter skal ansættes på reaktionsstyrkekontrakt, hvilket indebærer, at de over en fire års periode tager til Afghanistan to gange i tre måneder. Desuden får forsvaret fire faste fysioterapeuter, der får tjenestesteder ved kamptropperne i Antvorskov, Høvelte, og Holstebro samt ved Center for Idræt på Svanemøllen Kaserne. Center for Idræt er en myndighed under Forsvarets Sundhedstjeneste. 

To års undersøgelse
I de seneste par år har forsvaret på forsøgsbasis haft fysioterapeuter i Afghanistan for at kortlægge, hvordan missionen påvirker soldaternes fysik og tage sig af soldaternes skader. Nu bliver ordningen permanent.
– Behandlingen fra fysioterapeuterne skal kompensere for og imødegå de hårde fysiske belastninger, som soldaterne udsættes for i Afghanistan, siger Kurt Nissen.
Fysioterapeuterne kommer til at indgå i Center for Idræts Military Physical Training Team (MPTT), som skal forberede soldaternes fysik til internationale missioner.
– Det nye er, at vi med baggrund i de sidste to års undersøgelser har justeret den militære fysiske træning, så den i langt højere grad understøtter en styrkelse af soldatens fysiske habitus, så den matcher de fysiske og klimatiske vilkår, der findes i missionsområdet, og her tænker vi primært på Afghanistan. Det gælder både kost og væske og den militære fysiske træning, forklarer Kurt Nissen.

Se to indslag fra forsvarskanalen om forsøget med fysioterapi i Afghanistan:
http://www.forsvarskanalen.dk/fmc.aspx?aid=2867&layoutfolderid=228&bhcp=1
http://www.forsvarskanalen.dk/fmc.aspx?aid=3717&layoutfolderid=228&bhcp=1