[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret ønsker grundlæggende at oplyse så meget som muligt om de opgaver, der løses. Men det må ikke kompromittere soldaternes sikkerhed, hensynet til de pårørende og forholdet til fremmede magter. Forsvaret har vurderet, at det ikke er tilfældet med aftenens udsendelse på TV2 om Jægerkorpset..

Programmet er blevet til i et samarbejde mellem TV2 og forsvaret over flere år. Forsvaret har gennemgået udsendelsen og sikret, at udsendelsen ikke indeholder oplysninger eller billeder, der kan skade soldaterne, afsløre væsentlige taktiske, tekniske eller efterretningsmæssige detaljer samt skade samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Jægerkorpset er en del af forsvarets kapaciteter under hæren, og derfor er det naturligt, at forsvaret medvirker til at vise offentligheden, hvad enheden er, og hvad den laver.

Når der er tale om specialoperationsstyrker, må der imidlertid tages særlige hensyn til, hvad der vises eller fortælles.

Der er ikke tale om, at vi udøver censur for at hindre passager, der kunne opfattes som kritiske. De operationer, som jægerkorpset deltager i – i aftenens udsendelse - viser kun en lille del af, hvilken kapacitet som jægerkorpset er, ligesom den ikke går imod nogle af de nævnte sikkerhedsmæssige hensyn.

Det helt afgørende er, at operationssikkerheden før og under indsættelsen i missionsområdet ikke kompromitteres, og at de fremtidige muligheder for at indsætte jægerne ikke besværliggøres eller forhindres.