[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der er tale om mere end 150 lokaliteter, ca. 340.000 kvadratmeter rengøringsareal, drift af 21 kantiner med 11.000 personer som muligt kundegrundlag og arealpleje af ca. 62 kvadratkilometer.

Formålet med konkurrenceudsættelsen er at afprøve, om private leverandører kan udføre opgaverne mere økonomisk fordelagtigt for forsvaret.

Opgaverne løses i dag af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. De skal afgive kontrolbud på konkurrenceudsættelsen. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste afgiver derfor tilbud på samme grundlag som de mange andre tilbudsgivere.

”Vi har store forventninger til denne konkurrenceudsættelse og særligt til nytænkningen i de mange tilbud, som vi håber at modtage i sensommeren 2011. Det er et klart mål for os, at vi får sikret den bedst mulige drift af vores etablissementer fremover. Det ligger os også meget på sinde, at de berørte medarbejdere oplever processen som ordentlig. Man må ikke glemme, at en sådan konkurrenceudsættelse kan være ganske udfordrende for medarbejderne at være en del af. Derfor har vi stor fokus på at sikre medarbejderne et godt forløb”, siger Økonomidirektør i Forsvarskommandoen Niels Gotfredsen.

Det er Forsvarskommandoen, der gennemfører konkurrenceudsættelsen, som løber frem til oktober 2011. Frist for ansøgning om at deltage i konkurrenceudsættelsen er den 8. februar 2011, kl. 12.00. For de mange interesserede leverandører holder Forsvarskommandoen et orienteringsmøde medio januar 2011. Nærmere information om tid og sted vil fremgå på forsvaret.dk inden jul.

Konkurrenceudsættelsen gennemføres som elektronisk udbud. Alle interesserede leverandører skal anvende det elektroniske system for at kunne deltage i konkurrenceudsættelsen.

Flere oplysninger om udbudsbekendtgørelse, tidsplan, anvendelse af elektronisk udbud, organisation mv. finder du her på forsvaret.dk under ”Udbud”.

For flere oplysninger kontakt kontorchef i Forsvarskommandoens Udbudssektion Grith Sandst Poulsen på telefon 4567 3571 eller mail fko@mil.dk.