[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I arbejdet med at identificere og gennemgå de såkaldte ”WikiLeaks”-dokumenter om indsatsen i Irak har det vist sig, at der eksisterer forskellige udgaver af dokumenterne. På WikiLeaks hjemmeside er der tilsyneladende kun et begrænset antal af dokumenterne offentligt tilgængelige, og i dem er en række væsentlige oplysninger fjernet, bl.a. stedangivelser, stednavne o. lign..

For hurtigst muligt at kunne danne sig et overblik over hele materialet opfordrer forsvaret derfor WikiLeaks organisationen til at udlevere det materiale, som dele af den danske presse tilsyneladende har fået adgang til.

”Vi er for indeværende i færd med at forsøge at skaffe os det omfattende materiale af forskellige kanaler, men da det drejer sig om flere end 390.000 dokumenter, som det danske forsvar ikke selv har adgang til i sit fulde omfang, er det en stor og tidskrævende opgave at identificere og finde alle dokumenterne. Vi er selvfølgelig interesserede i hurtigst muligt at få adgang til det samlede materiale, således at vi kan inddrage de relevante dokumenter i den gennemgang, som forsvaret har iværksat” siger kommandør Torben Mikkelsen fra Forsvarskommandoen.