[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Dagbladet BT har i en artikel anklaget forsvaret for at hemmeligholde oplysninger om civile dræbte i Afghanistan.
Den påstand er ukorrekt.

Hver gang der er mistanke om, at danske soldater kunne være involveret i episoder med civile tilskadekomne, undersøger forsvaret sagen. Dette sker uanset, om de danske styrker selv har en mistanke eller om civile henvender sig med oplysninger om episoder.

Hvis det viser sig, at der er begrundet mistanke om, at episoden har fundet sted, og at danske styrker kan have et ansvar, informerer Hærens Operative Kommando offentligheden om dette på www.hok.dk.

Forsvarets offentliggør ikke nødvendigvis alle episoder, hvorunder danske soldater har eller kan have forvoldt civile personers død, hvis det viser sig, at forsvaret ikke er involveret - det beror på en konkret vurdering.

Hærens Operative Kommando informerer for eksempel ikke offentligheden, når de danske styrker modtager rygter om dødsfald, og en undersøgelse ikke kan bekræfte dette.

Hvis rygter om dødsfald viser sig at dreje sig om formodede dræbte modstandere, offentliggør Hærens Operative Kommando heller ikke disse.

Desuden offentliggør Hærens Operative Kommando ikke civile dødsfald, når danske soldater ikke er involverede i selve hændelsen.

Hærens Operative Kommando følger de nævnte kriterier, og de har også ligget til grund for eventuel omtale af de episoder, der er omtalt i medierne i dag.

HOK beklager ethvert tab blandt civile, og de danske styrker forsøger med alle midler at undgå utilsigtede skader på civile og deres ejendom.